Authors

Al-Viry

Изучение ислама на Западе

Al-Viry Al-Viri

The Study of Islam in the West


Translator: Norik Boris

Садра

Москва, 2016, 324 p.