Book

Oriental Epigraphy. Issue 25 Oriental Epigraphy. Issue 25

Oriental Epigraphy. Issue 25

Editor-in-chief: Rostislav Ry`bakov
Editorial Board: Dmitri Vasilyev, Elena Davidovich, Kolesnikov A.I., Eleonora Kormysheva, Andrey Korotayev, Franczuzov A.S.
Executive secretary: Dmitrij Lelyuxin

Institut vostokovedeniya RAN

Moskva, 1998, 168 pages

ISBN: 5-85677-142-7

RUS