Book

Труды Института востоковедения РАН. Вып. 25: Институт Богдо-гэгэна в истории Монголии. Труды Института востоковедения РАН. Вып. 25: Институт Богдо-гэгэна в истории Монголии.
Труды Института востоковедения РАН. Вып. 25: Институт Богдо-гэгэна в истории Монголии. Труды Института востоковедения РАН. Вып. 25: Институт Богдо-гэгэна в истории Монголии.

Proceedings of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, issue 25: The BogdGegeen Institution in the History of Mongolia.

To the 150th Anniversary of the 8th BogdGegeen JebtsundambaKhutuktu, the Last Great Khan of the Mongols.

Еditor: Batsaikhan Ookhnoin, Kuzmin Sergius
Reviewer: Altai Dulbaa, Orlova Keemia

Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences

Москва, 2019, 484 p.

The 150th anniversary since the birth of the 8th Bogd Gegeen Jebtsundamba Khutuktu, the last Great Khan of the Mongols, who laid the foundations of modern Mongolian statehood, is celebrating in Mongolia in 2019. Modern Mongolia officially regards legacy of its statehood from the Bogd Khaan's Mongolia, which declared its independence from the Qing Empire in 1911, and later confirmed its independence from the republican China. It was the historical choice of the Mongolian people, which is confirmed by the participation of Mongol people in the national liberation movement, in the referendum, subsequent sociological surveys and results of research. The proclamation of independence and establishment of independent Mongolia would not have been possible without the leadership of the 8th Bogd Gegeen and his supporters, as well as the support of Russia, which continues to this day. In connection with the 150th anniversary of the 8th Bogd Gegeen, Mongolia by the decree of Mongolian President hosts a set of special events. Publication of this Russian-Mongolian collection is dedicated to this event. It allows expanding and deepening scientific knowledge about the Bogd Gegeen institution in Mongolia, which will have a positive impact on the development of Russian-Mongolian relations, in particular, in the field of science. This publication includes articles from the field of history, political science, religious studies and cultural studies related to the Bogd Gegeen institution in Mongolia, written by leading scholars from Russia, Mongolia and other countries. The publication is the first in-depth detailed study of the problems relating to the history of this institution; biography and activities of the 8th Bogd Gegeen; contacts of him and his government with the state and other agencies of Russia and other countries; new estimations of his activity; continuity of the great khan power in Mongolia; activities of the 8th Bogd Gegeen's Government; position of different socio-political groups of theocratic Mongolia; role of the 8th Bogd Gegeens in the movement of the Mongols for independence; internal and external situation of Mongolia in the period of independence formation; materials related to the 8th Bogd Gegeen in archives, libraries and museums of different countries.
------------------------------------
Оросын Шинжлэх Ухааны Академи, Дорно Дахины хурээлэнгийн бүтээл, боть 25, 2019
Монголын түүхэн дэхь Богд гэгээний институц. Монголын сүүлчийн эзэн хаан VIII Богд гэгээн Жавзандамба хутагтын түмэн өлзий гийсний 150 жилийн ойд
--------
2019 онд Орчин үеийн Монгол улсын үндэс суурийг тавьсан, монголчуудын сүүлчийн эзэн хаан VIII Богд гэгээн Жавзандамба хутагтын мэндэлсний 150 жилийн ой тохиож байна. Энэхүү өгүүллийн эмхэтгэл нь Монгол Улсын хаан VIII Богд гэгээний институцтэй холбогдол бүхий түүх, улс төр, шашин ба соёл судлалын талаархи бүтээлийг багтаасан болно. Өгүүллийн зохиогчид нь Орос, Монгол, Япон, Их Британи, Польш ба Казахстан улсуудад тухайн шинжлэх ухааны салбарт нэр алдар хүлээсэн, уг асуудлаар дагнан судалгаа хийж буй эрдэмтэн, судлаачид болно.

Content

O. Batsaikhan. Assessment of the activities of the 8th Bogd Jebtsundamba Khutuktu, the leader of the Mongolian national revolution of 1911
S.L. Kuzmin. The 8th Bogd Gegeen Jebtsundamba Khutuktu and the succession of the Great Khan's power in Mongolia
Harnood Z. Lonjid. Some novelties from Mongolian powers in 1911–1919, related to Buddhism
M. Tachibana. The significance of Outer Mongolia’s Autonomous Government in Mongolian history: past and present estimations
Ch. Gansukh. "The Code of Imperially established laws of the Mongolian State" (1913–1919): on some new original sources
L. Altanzayaa. To the question of "Imperially established state chronicle of Mongolia" …
E.S. Lepekhova. The "reneval" movement in Mongolia and Buryatia and the "revival of Buddhism" in Japan in the late 19th – early 20th centuries
Kh. Orkhonchimeg. On the traditions of identification of the His Holiness reincarnations in Lhasa and the enthronement of the 8th Bogd Jebtsundamba Khutuktu
S. Byrne. Documenting the Buddhist Monasteries of the Mongols with reference to the monasteries and temples associated with the 8th Bogd Gegeen and his lineage
K. Zygmanowska. Diplomats, travelers, traders: a short study of the 8th Jebtsundamba Khutuktu's diplomatic correspondence dispatched to the government of the United Kingdom of Great Britain and Ireland
G. Bayarmaa. Changes in administrative organization of the Ikh Shabi (1911–1921)
N.V. Tsyrempilov. The Mongolia–Tibet Treaty of 1913: towards the reconstruction of its history and causes of creation, in the context of new sources
M. Aoki. The Bogd Khaan and the incident of D. Bodoo in A. Ya. Okhtin's report
B. Tungalag. Study of the library of the 8th Jebtsundamba Khutuktu
B.U. Kitinov. On the role of religious factor in the activities of Galdan Boshogtu Khan and the 1st Bogd Gegeen Zanabazar (before the Oirat-Khalkha wars)
D. Enkhtsetseg. On one document related to the biography of the Undur Bogd
Z. Ninjbadgar. On Dashdandarling Aimag of the Ikh Khuree
A. Gan-Erdene. Study of one source related to the history of the 8th Bogd Gegeen's palace
Kh. Mendsaikhan. On the bestowal of official name for the State Great Dakini temple by the 8th Bogd Jebtsundamba Khutuktu
G. Idermaa. On transference of the body of the deceased 8th Bogd Gegeen to the Gandan Monastery
D. Altannavch. On some questions of the portrait image of the Bogd Khaan spouse, Khatan Dondogdulam
M. Ariunjargal. Some sources of oral information relating to Khatan N. Genenpil ….
J. Oyuunchimeg. Book review: Greater Tibet. An Examination of Borders, Ethnic Boundaries, and Cultural Areas (edited by P. Christiaan Klieger). Lanham – Boulder – New York – London: Lexington Books, 2016, 172 p., 1 il.
------------------------------------
Агуулга
--------
О. Батсайхан. 1911 оны монголын үндэсний хувьсгалын удирдагч VIII Богд Жавзандамба хутагтын үйл ажиллагааг цэгнэхүй
С.Л. Кузьмин. VIII Богд гэгээн Жавзундамба хутагт ба Монголын эзэн хаант засаг төрийн өв залгамжлалт
Харнууд З. Лонжид. 1911–1919 онд Монголын төрөөс бурхны шашны талаар хэрэгжүүлсэн зарим шинэчлэл
М. Тачибана. Монголын түүхэн дэх автономит Гадаад Монголын засгийн газар: өнгөрсөн ба эдүгээн дүгнэлт
Ч. Гансүх. Зарлигаар тогтоосон Монгол Улсын хууль зүйлийн бичгийн судалгаа (1913–1919): шинээр олдсон зарим эх бичгийн тухай
Л. Алтанзаяа. "Зарлигаар тогтоосон Монгол улсын шастир"-ын асуудалд
Е.С. Лепехова. Монгол ба Буриад дахь "шинэчлэгчдийн"хөдөлгөөн болон XIX зууны эцэс XX зууны эхэн үеийн Японы "бурханы шашны сэргэлт"
Х. Орхончимэг. Дээрхийн Гэгээнийг Баруун Зуугаас залж байсан уламжлал ба VIII Богд Жабзундамба хутагтыг залж ирсэн тухайд
С. Бирн. Монголын сүм хийдийн баримтжуулалт ба VIII Богд гэгээн, түүний өв залгамжлагч нарт хамаарах сүм хийдийн талаар лавлахуй
К. Зигмановска. Дипломатууд, аялалчид, худалдаачид: Их Британи, Ирландын нэгдсэн вант улсын засгийн газарт илгээсэн 8-р Жавзандамба хутагтын дипломат захидлын тухай
Г. Баярмаа. Их шавийн засаг захиргааны зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүд (1911–1921 он)
Н.В. Цыремпилов. 1913 оны Монгол-төвдийн гэрээ: шинэ эх сурвалжийн үндсэн дээр түүхийг дахин сэргээн буй болгох шалтгаан
М. Аоки. А.Я. Охтины илтгэл дэхь Богд хаан ба Д. Бодоогийн хэрэг явдал
Б. Тунгалаг. Наймдугаар Богд Жавзандамба хутагтын номын сан хөмрөг бүрдүүлэх үйл ажиллагаа
Б.У. Китинов. Галдан Бошогт хан ба I Богд гэгээн Занабазар нарын үйл ажиллагаан дахь шашны хүчин зүйлийн тухай (Ойрад–Халхын дайны өмнө)
Д. Энхцэцэг. Өндөр Богдын намтарт холбогдох нэгэн баримтын тухай
З. Нинжбадгар. Их хүрээний Дашдандарлин аймгийн тухай өгүүлэхүй
А. Ган-Эрдэнэ. VIII Богд Жавзандамба хутагтын ордны түүхэнд холбогдох нэгэн сурвалжийн мэдээг нягтлах нь
Х. Мэндсайхан. VIII Богд Жавзандамба хутагт Эх дагины шүтээнийг залах сүмд нэр шагнасан тухайд
Г. Идэрмаа.VIII Богдын лагшинг Гандан хийдэд залсан тухай
Д. Алтаннавч. ХатанДондоглуламындүрийнзаримасуудалд
М. Ариунжаргал. Н. Гэнэнпил хатанд холбогдох аман соёлын зарим сурвалжаас
Ж. Оюунчимэг. Номын шүүмж: Greater Tibet.An Examination of Borders, Ethnic Boundaries, and Cultural Areas (edited by P. Christiaan Klieger). Lanham – Boulder – New York – London: Lexington Books, 2016, 172 p., 1 il.

РУССКАЯ ВЕРСИЯ: Труды Института востоковедения РАН. Вып. 25: Институт Богдо-гэгэна в истории Монголии.