Book

Oriental Epigraphy. Issue 29 Oriental Epigraphy. Issue 29

Oriental Epigraphy. Issue 29

Editorial Board: Dmitri Vasilyev, Elena Davidovich, Ilya Zaitsev, Eleonora Kormysheva, Andrey Korotayev, Vitaly Naumkin, Aleksandr Stolyarov

Institut vostokovedeniya RAN

Moskva, 2009, 198 pages

ISBN: 978-5-89282-398-2

RUS