Book

Oriental Epigraphy. Issue 29 Oriental Epigraphy. Issue 29

Oriental Epigraphy. Issue 29

Editorial Board: Dmitri Vasilyev, Elena Davidovich, Eleonora Kormysheva, V. Nastich, Vitaly Naumkin, Aleksandr Stolyarov

Institut vostokovedeniya RAN

Moskva, 2011, 218 pages

ISBN: 978-5-89282-493-4

RUS