Book

War and Memory War and Memory
War and Memory War and Memory

War and Memory

Author-compilator: Natalya Romanova

Institut vostokovedeniya RAN

Moskva, 2019, 580 pages

ISBN: 978-5-89282-813-0

RUS