Authors

Krzysztof Pietkiewicz

Russia Between West and East = Ruś między Zachodem i Wschodem

Eduard Kulpin-Gubaidullin

Russia Between West and East = Ruś między Zachodem i Wschodem


Editor: Krzysztof Pietkiewicz
Translator: Jakub Wojtkowiak

Москва, 2012, 282 стр.